حق

سخت ترین لحظات حضور بین آدم ها وقتهایی است که حق با توست، ولی باید که سکوت کنی، منتظر گذر زمان باشی، صبوری کنی، حرفی نزنی و دلت را فشار دهی تا ناگفته ها متراکم تر شود و جا باز شود باز هم برای دردهایی که مرحم ندارند و فریادهایی که باید سکوت شوند.
پازل سالهای زندگی ات را نگاه می کنی. سعی می کنی به زیباییهایش بخندی و غمگین می شوی برای جاهایی که می دانسته ای درست بوده و با اندک نسیمی  قطعه از دستت افتاده و گم کرده ای آن را.
و حالا باید بگردی دنبال تکه ای که نیست تا اثبات کنی که همه اشتباه می کنند.
و قطعه ای پیدا می شود شبیه؛ بین همان فشرده شده ها، بین همان ها که نباید کشیدشان بیرون، که همانجا با خون دلت آغشته شده، چون جنینی که می غلتد در خون و لگد می زند، و درد می کشی و باید که سکوت کنی، تا متولد کنی، تا شکوفا کنی، و آخرش لبخند فاتحانه بزنی یعنی که شد.
و دردا از آن زمان که ندانی پایان اینهمه رنج، آیا کودکی است سالم یا ناقص العضوی که هرگز نخواهد توانست فریاد جنینی اش را رها کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید