دوست

این لحظات پایانی را فقط نگاه می کنم.
هیاهوی آرام اینجا دوست داشتنی است.
توی صحن انقلاب، کنار دفتر آگاهی، روبروی گنبدت.
جای دلخواه همیشگی ام.
و سکوت ...
 
خط خطی های دلم را طلایی های گنبدت پاک کردند.
عید امسال را  قدری عمیق تر نفس خواهم کشید...
 
(نیمه شب پنج شنبه - حرم)

/ 0 نظر / 20 بازدید