تو هم...؟!

اصلا فکرش را هم  نمی کردم که یک روز، برای یک فارغ التحصیل جامعه شناسی، بخواهم توضیح بدهم که:
« شمع زدن در 40 مکان ، بدعت در دین است و هیچ سند و مدرکی ندارد.»
و او هم با دلگیری نپذیرد و استدلال کند که چون ایمانش از این طریق قوی تر
می شود اینکار را انجام می دهد!
اگه یک آدم عامی بود یا از یک رشته ای جز این ، تعجبم کمتر بود ...
متاسفم از اینکه خرافات و بدعتها در دین اینقدر خوش رنگ و نگار شده اند که چشم خواص ما را هم می زنند...

/ 0 نظر / 5 بازدید