بزرگ

یادت باشد که گاهی وقت‌ها فراموش می‌کنی همه چیز را.
سرت را می‌اندازی پائین و فقط جلوی پایت را نگاه می‌کنی و هی نق می‌زنی که این برکه برایت کم است.
چقدر دلم می‌خواهد اینجور وقت‌ها یک دست مهربان چانه‌ات را بگیرد رو به بالا و تو ببینی عظمت دریایی که تمام وجودت را فرا‌گرفته.
چقدرتنگ نظر و ناسپاس می‌شوی گاهی...

 

/ 0 نظر / 27 بازدید