پای ِ چوبین

و بگذار روشنفکران متجدد با تردید به این معجزات بنگرند و در پایان همه یقین هایی که جان را مدهوش می کند علامت تعجب بگذارند؛
... چشم های سنتی ِ من همچنان می بارند ...

محرم 1434

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید