عبور

چقدر راه رفتن سخت می‌شود با باری سنگین، چه نفس ها به شماره می افتند وقتی در ظرفِ دلت، زلالِ آبی نباشد و هر قطره‌ای سیاهی یا تلخی و کدری.
چه آسان می‌شود دویدن بی بار،‌و نفس‌ها چه آرام وقتیکه دریا باشد حجم دلت.
باید که عبور کرد چشمه‌سان، نهراسید از تخته سنگ هایی که هستند یا خواهند بود.‌شاید که سالها باید بگذرند تا نرمی و لطافت چشمه‌ای، سختی و سفتی سنگی را از هم بپاشاند.
با روشنی و صبر و آرامش در جریان باش،که رهگذران نیز مجذوب سمفونی باشکوه سکوت‌ات خواهند شد...

/ 0 نظر / 20 بازدید